Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 12 juni 2018 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du nedtill under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll finns längre ner under rubriken Relaterade dokument.

Dagordning 12 juni 2018

Publiceras här cirka en vecka före sammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Politik och demokrati