Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Rapportera in det avlästa värdet till oss. 

Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning. Årsförbrukningen ligger till grund för de debiteringar av vattenförbrukningen som vi gör mellan avläsningarna.

Kom ihåg att vattenmätaren måste läsas av om fastigheten byter ägare.

För den här typen av mätare ser kommunen till att den läses av ungefär en gång per år, via så kallad radioavläsning.

Vattenmätare

Du kan också läsa av mätaren själv vid någor mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura.

Vattenmätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar vattenförbrukning i antal kubikmeter. Denna räknare står på 587 m3.

De tre sista siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

På den här typen av vattenmätare ska du bara läsa av siffrorna i det svarta fältet i räkneverket.

Vattenmätare

I mätaren på den här bilden visar räkneverket 82 m3. 

I det röda fältet står decimalerna och de ska inte rapporteras in.

Mätarens nummer (identifikation) står längst ner på mätaren. Den här mätaren har nummer 40354.  

Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in de siffror som syns i räkneverket.  

Vattenmätare

Denna mätare står på 2062 m3.  Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

De små visarna, från vänster till höger, visar antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. De siffrorna ska inte rapporteras in.

Mätarens nummer (identifikation) står på lockets insida. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2018
Bygga och bo