Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 31 januari 20187

Tid Onsdagen den 31 januari 2018 klockan 14.00
Plats A-salen, Västra Esplanaden

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
  - Tf. förvaltningschefens information
  - Information från biblioteksavdelningen
  - Information från fritidsavdelningen
  - Information från kultur- och konstavdelningen
  - Ordförandens information
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2017
 6. Revidering av dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden
 7. Förtydligande av allmänna bestämmelser föreningsstöd
 8. Skrivelse från Christer Svensson (SD) - Nej till fotbollsplan i naturreservat
 9. Ansökan om utökat stöd för 2018 - Folkets Bio
 10. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Politik och demokrati