Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 25 januari, klockan 14.00
Plats: Stadsbiblioteket, Galaxen 1, Västra Esplanaden 7, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2018-01-25

 1. Val av justerare
 2. Information och frågor
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden
 5. En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll. Remiss
 6. Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov. Remiss
 7. STORA MARKLANDA 1:91, Marklanda, Växjö kommun. Planbesked
 8. *SJÖHOLMEN 2:5, Öjaby, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 9. *SJÖHOLMEN 2:4, Öjaby, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus
 10. *SÅNNESTORP 7:1, Ör, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 11. *GRÄSANDEN 21, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och garage samt rivning av befintligt uterum
 12. *RISINGE 2:27, Hemmesjö, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 13. *VRÅKEN 12, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av garage/lägenhet samt tillbyggnad
  och ändring av garage till växthus
 14. *GRUSTÄKTEN 3, Öster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd, anläggande av parkeringsplatser och rivning av befintligtbostadshus och garage
 15. *PELARSALEN 2, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus D-E), cykelskydd samt anläggande av parkeringsplatser
 16. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Räppe, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum samt nybyggnad av komplementbyggnad
 17. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Räppe, Växjö kommun.
  Anmälan om olovlig tillbyggnad
 18. *KONTROLLTORNET 1, Öjaby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av kontor/lager och anläggandeav parkeringsplatser (tidigare fastighetsbeteckning Öjaby 28:1)
 19. *STOCKE 1:5, Söraby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av 2 bostadshus och rivning av fritidshus
 20. *VASA 1, Söder, Växjö kommun
  Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad
 21. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Öjaby, Växjö kommun
  Anmälan om olovlig byggnation. Byggsanktionsavgift
 22. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Öjaby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av fiskestuga/brygga
 23. *LYBÄCK 16, Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan angående olovligt uppförande av plank och mur. Tillsyn
 24. *LYBÄCK 16, Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan angående olovlig byggnation av bod/cykelgarage. Tillsyn
 25. *LYBÄCK 16, Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan om växtlighet. Tillsyn
 26. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan om olovligt uppsättande av plank. Byggsanktionsavgift
 27. *LYBÄCK 17, TELEBORG, Växjö kommun
  Anmälan om olovlig nybyggnad av cykelgarage. Tillsyn
 28. *LYBÄCK 24, Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan om växtlighet. Tillsyn
 29. *LYBÄCK 24, Teleborg, Växjö kommun
  Anmälan angående olovlig byggnation av bod. Tillsyn
 30. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Räppe, Växjö kommun
  Anmälan om olovligt uppförande av stödmur. Byggsanktionsavgift
 31. *LIVRÄDDAREN 2, Evedal, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av garage samt ändring av marknivå
 32. *STRYKJÄRNET 1, Centrum, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av befintliga balkonger
 33. *SUNAMAN 2, Centrum, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
 34. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Rottne, Växjö kommun
  Påbörjad åtgärd utan startbesked. Byggsanktionsavgift
 35. *KLOSTRET 8, Centrum, Växjö kommun
  Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor (plan 3) och tillbyggnad med takkupor.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Politik och demokrati